Genel Garanti Koşulları

Loewe Technology GmbH adına JUSTSTANDART Sanat ve Teknoloji A.Ş. Gayrettepe mah. Barbaros bul. Koç apt. No:161/9 Beşiktaş İstanbul (bundan böyle “LOEWE” olarak anılacaktır), “Loewe” veya “We. Loewe” TV veya ses seti (YENİ ÜRÜNLER). Üretici garantisi, cihazı 01.02.2020 tarihinden itibaren Almanya ve Avusturya’da yetkili bir uzman satıcıdan (sabit veya çevrimiçi) veya doğrudan LOEWE’den (satın alma tarihi) yasal olarak satın alan 18 yaş ve üzeri tüketiciler için geçerlidir.

Tüketici koruma hakları.

İlgili LOEWE garantisi, üretici tarafından verilen gönüllü bir garantidir. Garanti kapsamındaki hakların talep edilmesi ücretsizdir ve özellikle ispat yükünün tersine çevrilmesiyle ilgili olarak tüketiciyi koruma yasalarının sağladığı haklardan bağımsız olarak ek haklar sağlar. Bu yasal haklar garantiyle sınırlı değildir. Dolayısıyla, LOEWE garantisi kapsamındaki faydaların amacı, tüketiciyi koruma kanunu tarafından verilen hakların yerine geçmek değil, bunları tamamlamaktır. Tüketiciler, LOEWE garantisi kapsamında veya kusurlarla ilgili yasal hakları kapsamında performans talebinde bulunup bulunmamayı seçme hakkına sahiptir.

Önemli: LOEWE garantisinin hükümleri, kusurlarla ilgili yasal haklardan doğan talepler için geçerli değildir.

LOEWE Garantisinin Hüküm ve Koşulları.

Satın alma tarihinden itibaren 24 aylık garanti süresi boyunca, satın alınan ünitelerde üretimle ilgili malzeme kusurları ve/veya işleme kusurlarının yanı sıra teknik kusurlar da görülürse, LOEWE’nin takdirine bağlı olarak ünite sizin için onarılacak veya değiştirilecektir. Ayrıca, yasal olarak düzenlenen ispat yükümlülüğünün tersine çevrilmesinden tüm süre boyunca feragat edeceğimizi garanti ederiz. Garantilere ilişkin ulusal mevzuat aksini öngörmedikçe, alıcının garanti kapsamındaki talepleri yalnızca bu garantide belirtilen hususlarla sınırlıdır.

Arıza aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıyorsa garanti geçerli değildir:

Çalışma ve bağlantı hataları

Amacına uygun olmayan kullanım ve amacına uygun olmayan kullanım, özellikle kurulum veya kullanma kılavuzundaki kullanım talimatlarına ve ambalajlama talimatlarına (markalama dahil) uyulmaması.

Uygunsuz taşıma

  • Kirlenme (örn. ünitenin içinde/üzerinde sıvı veya diğer yabancı maddeler; LCD panellerde, düz TV ekranlarında, lazer diyotlarda ağır nikotin birikintileri; örneğin havalandırma yuvalarında, fanlarda vb. toz birikintileri). Isı oluşumu, lazer diyotları
  • Yıldırım, su, yangın, mücbir sebepler, savaş, yanlış şebeke voltajı, yetersiz havalandırma veya LOEWE’nin sorumlu olmadığı diğer (harici) etkilerden kaynaklanan hasarlar.
  • Dışarıdan müdahale ve müdahale (örn. orijinal olmayan yedek parça ve orijinal olmayan yazılım kullanımı)
  • Yanlış kurulum, çıkarılan parçalar, yanlış saklama
  • Dış kusurlar ve/veya çizikler
  • Diğer üreticilerin bireysel aksesuarlarının ve çevresel cihazlarının LOEWE cihazlarıyla uyumsuzluğu.
  • Önemli olmayan piksel hataları

Garanti, ticari olarak kullanılan cihazları (örneğin TV ekranları, dahili sabit diskler) veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle parçaların (örneğin piller) bakımını, onarımını veya değiştirilmesini kapsamaz. Aynı durum yazılım güncellemeleri için de geçerlidir. Yazılım güncellemeleri kanunen gerekliyse, bunlar ünitedeki çevrimiçi güncelleme yoluyla veya alternatif olarak www.loewe.de veya www.we-by-loewe.com üzerinden indirilmeye hazır hale getirilecektir.

Çıkarıldıktan sonra değiştirilen parçaların mülkiyetini alırız. Sorun giderme, yeni bir başlangıç veya garanti süresinin uzatılmasıyla sonuçlanmaz.

Garanti talebi yalnızca ilgili cihazın sahibi tarafından yapılabilir.

LOEWE’nin üniteyi değiştirmeye karar vermesi durumunda ve böyle bir durumda ünite hattı kesilirse veya eşdeğer bir ünite mevcut değilse, LOEWE, tek seçeneği olarak, boyut olarak farklı olabilecek yeni veya yeniden üretilmiş bir ünite tedarik etme hakkını saklı tutar. orijinal ünitenin rengi, şekli, model numarası ve/veya performansı.

Kalite garantimiz kapsamında tesislerinizdeki cihazların kurulum ve söküm masraflarını maalesef üstlenemeyiz. Aynı durum, cihazların LOEWE’ye, LOEWE tarafından yetkilendirilmiş bir uzman satıcıya veya kullanım için görevlendirilmiş bir uzman şirkete nakliyesi ve paketlenmesine ilişkin risk ve maliyetler için de geçerlidir. LOEWE veya yetkili satıcı, ünitenizin LOEWE veya yetkili satıcı tarafından yapılan muayenesinde herhangi bir nedenle garanti talebinde bulunma hakkınızın bulunmadığını gösterirse, muayene sırasında herhangi bir arıza bulunmazsa, LOEWE veya yetkili bayi sizden muayene masraflarını talep etme hakkını saklı tutar. Ünitenizin ve ünitenizin düzgün çalıştığından emin olun.

Cihazın, cihazın kullanıldığı ülkenin ulusal teknik veya güvenlik gereksinimlerine uyarlanması için gerekli olabilecek değişiklik veya uyarlama masrafları.